O MNIE | Michał Wawer

Jestem radcą prawnym należącym do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2012 roku prowadzę działalność prawniczą. Specjalizuję się ściśle w obsłudze klientów biznesowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

W toku swojej działalności miałem okazję przygotowywać lub weryfikować setki umów handlowych i regulaminów, brać udział w zakładaniu szeregu spółek i fundacji oraz prowadzić liczne sprawy sądowe i szkolenia. W swojej praktyce zawodowej kieruję się przekonaniem, że doświadczenie radcy prawnego pracującego z przedsiębiorcami nie może ograniczać się do perspektywy czysto prawniczej, lecz wymaga także praktycznej znajomości realiów życia gospodarczego. Wychodząc z tego założenia, staram się jak najlepiej poznać przedsiębiorstwa moich klientów. Jestem także udziałowcem w dwóch startupach.

Michał Wawer

SPECJALIZACJE

Projektowanie i weryfikowanie umów
Projektowanie
i weryfikowanie umów

Właściwe przygotowywanie i badanie zawieranych umów należą do podstawowych elementów budowania bezpieczeństwa prawnego. Brak właściwej weryfikacji podpisywanych umów tworzy zagrożenie, że przedsiębiorca nieświadomie obciąży się nadmierną odpowiedzialnością, karami umownymi lub innymi zobowiązaniami. W szczególności duże, korporacyjne podmioty wykazują obecnie rosnącą tendencję do narzucania swoim kontrahentom niekorzystnych warunków umów. Te ukryte w kontraktach pułapki często są zapisane w mało zrozumiały sposób lub wymagają zestawienia postanowień umowy z właściwymi przepisami prawa, przez co wykrycie ich bez wsparcia wyspecjalizowanego prawnika jest bardzo trudne.

Realizowane przeze mnie wsparcie prawne przy zawieraniu kontraktów handlowych opiera się na przewidywaniu możliwych sporów i wątpliwości interpretacyjnych związanych z umową, co pozwala zapobiec większości konfliktów z partnerami biznesowymi. Biorę pod uwagę również skutki podatkowe i administracyjne transakcji. Zapewniam szybkość działania i reakcji dostosowaną do realiów biznesowych oraz potrzeb toczących się negocjacji.

Zakładaniespółek i fundacji
Zakładanie
spółek i fundacji

W polskim prawie funkcjonują liczne i zróżnicowane formy prawne prowadzenia działalności: kilka rodzajów spółek osobowych i kapitałowych, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie… Każda z nich odznacza się innymi zaletami i wadami, jest inaczej postrzegana na rynku i wiąże się z innymi formalnościami. Wybór właściwej formy prawnej jest kluczowym elementem planowania każdego przedsięwzięcia biznesowego, a umiejętne przygotowanie dokumentów założycielskich jest decydujące dla sprawnego działania przedsiębiorstwa w przyszłości. Świadczona przeze mnie kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu nowych przedsiębiorstw obejmuje doradztwo co do wyboru formy prawnej, zaprojektowanie dokumentów założycielskich oraz załatwienie wszystkich formalności w sądach i urzędach.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu zapewniam nie tylko formalnoprawną poprawność dokumentów, ale również praktyczną, biznesową efektywność przyjmowanych rozwiązań. Przywiązuję dużą wagę do zagadnień takich, jak elastyczność prowadzonej działalności i możliwość łatwego wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie, oraz zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa prawnego wszystkim wspólnikom.

Stała opieka prawna nad przedsiębiorstwem
Stała opieka prawna
nad przedsiębiorstwem

Zdecydowana większość wyzwań prawnych stojących przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami dotyka kilku głównych dziedzin prawa, takich jak prawo cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne i podatkowe. Dzięki specjalizacji w tych obszarach i koncentracji na obsłudze wyłącznie klientów biznesowych, jestem w stanie zapewnić całościową opiekę prawną nad działalnością przedsiębiorstwa. Umożliwia to sprawne i szybkie rozwiązywanie większości pojawiających się w praktyce problemów prawnych. W pozostałych sytuacjach, wymagających specjalizacji w innych dziedzinach lub znajomości szczególnych zagadnień prawnych, pomagam w nawiązaniu współpracy ze sprawdzonymi specjalistami. Praktyka pokazuje, że stała i regularna współpraca radcy prawnego z przedsiębiorstwem przynosi obopólne korzyści.

Dobra znajomość modelu biznesowego klienta, jego misji i wartości oraz innych realiów działania firmy ogromnie ułatwia prawnikowi udzielanie trafnych porad, a często pozwala na odpowiednio wczesne dostrzeżenie zagrożeń prawnych, z których sam klient może nawet nie zdawać sobie sprawy. Wysoki poziom zaufania i bezpośredni kontakt między radcą prawnym a kierownictwem przedsiębiorstwa ułatwiają i przyspieszają prowadzenie działań.

KONTAKT

Michał Wawer

michal@wawer.biz